maandag 6 mei 2019

Vlaggen uithangen

Geen wettelijke regels
Afgelopen weekend hebben de vlaggen natuurlijk halfstok gehangen en ook op bevrijdingsdag ging de vlag uit. Zelf heb ik altijd gedacht dat er wettelijke regels waren waar je je aan moest houden, maar nu las dat deze regels enkel verplicht zijn voor Rijksgebouwen. Het is natuurlijk als burger ook handig om de vlaginstructie op  te volgen, dus wellicht dat ik daardoor de indruk had gekregen dat dit verplicht was.

Gebruiken / gewoontes
Hoewel er geen regels zijn, is er wel een protocol voor het gebruik. Zo is het niet de bedoeling dat de vlag tussen zonsondergang en zonsopgang nog hangt, mits goed verlicht zodat de kleuren van de Nederlandse vlag goed zichtbaar zijn. Een gehesen vlag mag niemand hinderen en mag de grond niet raken.
De oranje wimpel mag worden gebruikt op Koningsdag (27/4) en tijdens de verjaardagen van koningin Maxima (17/5), prinses Catharina-Amalia (7/12) en prinses Beatrix (31/1).

Speciale vlaginstructie
Bij bijzondere gebeurtenissen binnen het Koninklijk Huis of bijzondere gelegenheden waarvoor we een vlag kunnen heisen kan de minister-president een speciale vlaginstructie afgeven.

De vlag
De Nederlandse vlag staat voor de eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Als de vlag uitgehangen wordt op Nederlands grondgebied hoort dit met respect en eerbied te gebeuren. De vlag verdient een ereplaats.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten